lördag 30 juni 2012

lördag..
Allting om vädret. ett svårmod som strök in från nordväst. måste erkänna att det slutligen
kröp in under skinnet på mig, de varma graderna som hela tiden tycks flyttas fram i fjortondagarsprognosen...alltså..det här kalla, regniga, och den där kalla blåsten..


jag och Liten som sitter nästan ihop nu. mannen som jobbat så mycket och nu med annat, ute, sådant 
jag inte kan göra för ryggens skull.
jag och Liten sitter ihop. Vi är samma. han följde med som en del av mig ut på gården, i blåsten 
och vi skrek lite åt vädergudarna att sluta upp med det här nu. att det är nog. att nu väntar vi bara 
värme och sol hädanefter. må så ske, må så ske, må så ske..
så ropade vi och gick in och åt gröt. letade nya smilgropar i våra ansikten. lilla mjuka delen av mig, 
han sover nu. jag ska gå in till mannen och se om jag känner igen honom..


~Lycke
translation: Saturday..


everything about the weather. a spleen sweeped past from notheast. have to admit it finally crawled in under my skin. the varm weather that all the time seems to be moving forward in the 14-days-weatherforecast...
so...this cold, rainy, and this cold winds...


me and Little one who almost blend together completely. the dear husband who have worked so much and now with other, in the garden, such I cannot do now with my bad back.
me and little one who blend together. we are the same. he who followed me out in the garden some hour ago, in my arms, and we screamed a little to the weathergoods to quit this now. that it is enough. that now we are only expecting warmth and sun henceforth. let it be, let it be, let it be...
so we called out, adn then went in to eat  cereal. looked for new dimples in each others faces. this soft little part of me. he sleeps now. now I will go in to my beloved and see if I recognize him...
~Lycke


(I know America have over 40 degrees in places and thats too much and hard to live in, so I´m thinking the weathergods could send around 20 of these degrees over here and everything would be just wonderful ..*)

fredag 29 juni 2012

fredag..


dagar av silver. några lite kallare än i drömmen om Elin..men ändå...
jag och barnen som pusslar. Mannen som jobbar sista dagen innan semestern, kommer nog inte hem 
förrän närmare midnatt. vi pusslar, vi sover länge, vi har det bra, vi tog bussen in till stan och letade 
franska tidningar åt mamma, skor åt L, godisbönor med läskiga smaker a la Harry Potter..
och jag såg något som gjorde mig så glad... 
gjorde ett inlägg förra sommaren. om det tråkiga som händer i för många relationer. 
Igår såg jag henne på stan. hand i hand, med en annan och jag kände knappt igen henne, men det var 
hon. gången så rask och glad, styrkan i stegen, glädjen som stod som en svämmande gloria runt hennes huvud. sockervadd i mitt hjärta. hennes tid har kommit nu. jag kramar L:s hand. hårt. med kärlek..
~Lycke


translation: Friday..


days of silver. some a little bit colder than in the dream about Elin..but still...
me and the children who puzzles the days. The man who works the last day before holiday, probably not coming home before close to midnight. we puzzle, we sleep long, we are doing well, we took the bus into town looking for french magazines to mother, shoes to L, candybeans with creepy flavours a la Harry Potter..
and I saw something that made me happy...
I made a blogpost about it last summer. about the sad thing happening in too many relationships.
Yesterday I saw her in town. hand in hand with another adn I hardly recognized her, but it was her. her walk so quick and happy, the strenght in her step, the joy that stood like a gloria around her head. cotton candy in my heart. swelling. her time has come now. I embrace L:s hand. hard. with love..
~Lycke

onsdag 27 juni 2012

onsdag..
I tre dagar nu. har väntat på solen som aldrig kom. ville ta lite bilder av trädgården, som
jag lovat, fast inte mycket blommar här uppe än..men en första liten kik..
tog bilder om natten istället. klockan var halv 12 igår natt när jag tog de här. i väntan på regnet..
Åh herre, det är så mycket vi gör och planerar nu. allt i sin linda.. häcken mot söder är satt, de 
nerfrästa stubbarna efter björkarna är borta, nya träd kommer upp, och nu är det plattor som ska 
läggas och grindar som ska upp, mot vägen där hårda bilar åker.
bilderna överst. vår nya berså. jag har döpt den till Florens utifrån mina visioner..
Det var en helt igenväxt berså av häggmispel som vi gallrade ur ordentligt. nu har vi grävt ur sittplatsen 
och lagt sand, sten längs kanten. och nu ska röd betongsten komma på plats. I den upphöjda rabatten 
trängs rosor som ännu inte blommar med clematis, vallmo, annat. en tunna med porlande vatten ska 
dit, lavendel..
sen kom regnet. ett åskigt, skönt. bild från vår ytterdörr ut mot gatan ni ser var stora björken stått..
lektyr om natten. älskar dessa små trädgårdsböcker med överfrodiga trädgårdsrum. Christel Kvant 
och Heidi Palmgren har skrivit denna.
jag märker i kanterna med penna. kloka tankar och ideer, slingerväxter tar fart i mitt huvud...drömmer om natten, om vatten och det grönskande, grodor och vänliga möten till cykel...
~Lycketranslation: Wednesday..


For three days now. I have been waiting for the sun that never came. wanted to take some pictures 
of the garden as I promised, though not much are in bloom here yet.., but a first little glimpse..
tokk pictures at night instead. it was half past 11 last night when I took these. in waiting of the rain..
Åh Lord, it is so much that we are doing, planning now. everything in it´s beginning, dawn..the hedge 
is planted, the old birches are down and taken away. new trees are set, and now it´s stones that is going to be laid, gates coming up, towards the road where heavy cars are driving-
the pictures atop. our new arbor. I have named it "Florens" out of my visions..
it was a totally overgrown arbor of shadblow that we thinned out properly. now we have digged out the place to sit and placed sand there, stone at the border. now we will lay red concrete-stone. 
In the flowerbed roses shoulders clematis, poppies, other. a barrel of springwater are coming, lavender...........
Then the rain came. a thundery, good-feeling. picture from our frontdoor-window out against the road. you xcan sww where the big birch have been standing..
reading at night. love these small gardenbooks with over-thriving gardenrooms. Christel Kvant and Heidi Palmgren have been written this one.
making notes in the borders with a pen. wise thoughts and ideas. climbing plants taking off in my head, dreaming at night, water and greenery, frogs and friendly meetings by bicycles


~ Lycke

måndag 25 juni 2012

måndag..


blommor till er. saknat vara här. har jag..
jag som gick förlorad i översättningen mellan ute och inne. midsommar som sprang förbi med blommor från ängen, köpta tårtan i tiden som försvann och bara jordgubbar, trädgård och strand i växelvis. gassande sol och ingenting litet alls att klaga på. Det grönskande vädret som glittrar och ler i vattnet. bara massor med sol och jag som gick förlorad.... hellre i en grönskande vrå i trädgården  än i en dammig sådan inomhus.
blommor till er. och idag är det mulet och huset dammsugat. i alla fall. och jag kommer tillbaka. Trädgården som snart finns på riktigt. inte bara i fantasin...

~Lycke

translation: Monday..

flowers to you. missed being here. I have..
me who got lost in translation between outdoors and in. midsummer who ran by with flowers from the meadow, the bought cake in the time disapperaing and just strawberries, garden and beach by turns. luxuriate sun and nothing at all to complain about. The flourishing weather glittering, smiling in the water. just loads of sun and me who got lost...rather in a lush corner outside than in a dusty such inside.
flowers to you. and today it is cloudy and the house is vacuum-cleaned. however. and I will be back. the garden that soon is for real, not just in imagination...


~Lycke

torsdag 21 juni 2012

torsdag..
inatt stormade det. regnade det. idag är det varmt och sol igen och jag och Liten 
ska leta blåklockor i dikena. har inte sett en enda i år. brukar ju finnas massor runt midsommar..
blåklockan, min älskade barndomsvän, från ängen, hos farmor särskilt.. 
Om bikinis och baddräkter. har inte köpt en ny på tio år. helt ärligt..
nu har jag. dessa två från Asos. med hjälp från lilla L som hade många tyckanden och 
tänkanden i ämnet. baddräkten gillade hon lite sådär. bikinin var däremot helt rätt (ler). bäst jag 
lyssnar noga. vad tycker ni?
bilder från Asos.

~Lycke

translation: Thursday..

this night it was storming, raining outside. today it´s warm and sunny again, and me and Little one
are going to look for bluebells. haven´t seen a single one this year. they, who use to be so many 
around midsummer..the blubell, my beloved childhoodfriend, from the meadow, at grandmothers, 
in particular..  
About bikinis and swimsuits. haven´t bought a new one in about ten years. for real..
now I have. these two from Asos. with help from little L who had a lot of opinions and thoughts
in the matter. the swimsuit, she thought was so-so. the bikini second to none (smiles) I better listen 
closely. what do you think?
pictures from Asos.


~Lycke

                                         
                                       

onsdag 20 juni 2012

onsdag...Havet. hur mycket man behöver det. stora vatten.. samlade känslor. lugn.
när allt där hemma är så mycket ibland och allt på en gång, många barnen, maten, trädgården, städet...
hjärtat som slår så snabbt, böjd över diskbänken. minns. det var ju jag som fick bihåleinflammation, äter penicillin. skulle ta det lugnt, men kom du ihåg att du skulle ta det lugnt ...

jag tog med mig Liten och några fler bitar porslin från alla gropar vi grävt.
Ner till havet. små fina bitar porslin. här nere på stranden får de en annan helhet tycks det mig.olika fast lika, livspusslet vi lägger..
Havet. det är här jag alltid möter mig själv.
hej mig...ska vi ta det från början igen. lugnt nu..
~Lycke


translation: Wednesday..


The ocean. how much one need it. large waters...collected feelings. calm.
when everything at home is so much sometimes and all at once, the many children, the meals, the garden, cleaning..
the heart that beats so fast. bent over the kitchen sink. remember. it was me who got sinusitis the other day, eating penicillin. was going to take it easy, but did you remember to take it easy...


I took Little one with me, and some more pieces of china we found digging in the garden.
Down to the ocean. small pieces of china. her at the beach. they get a kind of  wholeness, it seems to me. different but equal. the puzzle of life..
The ocean. it is here I always meet myself.
hello me...shall we take it from the beginning again. calm now..


~Lycke

söndag 17 juni 2012

söndag..Sommaren kom en onsdag. älskar det där när man vaknar till solstrålar på fönsterbrädan och
känner värmen redan innan man öppnat alla fönster, dörrar. hur man drar på sig en sommarklänning
och tar med sig kaffekoppen och morgonrufsigt hår ut på farstubron bara sådär direkt, naket och
barfota..
Vi jobbar hårt och svettigt i trädgården, jonglerar med barnen, äter enkelt, kaffestunden, vattenflaskorna. världarna som utökas, bågnar och möts. hur jag uppslukas av jorden, grönskan. men jag minns det där
nu. att stanna upp och vänta in mig själv. minns vad det var som gjorde mig i mitt allra bästa.
påminns när jag hör musiken från förr på radion. hur det var musiken. som tillverkade mig..
Liten som dansar i köket
Det kvällnar så vackert. solen som nästan aldrig går ner nu..
vi lämnade spadarna i trädgården när klockan slog halv 12 igår. natt. såg solen gå ner mellan
tallarna..
translation: Sunday..

Summer came a Wednesday. Love when you´re waking up to sunbeams on the windowsill, feeling the wamth before opening up all windows, doors. putting on a summerdress taking the cooffecup and your
morningshaggy hair out on the terrace just like that, direct, naked and barefoot..
We are working hard in he garden, juggling with the children, eating simple, the coffeemoments, waterbottles.
The worlds expanding, swelling and meets. how I´m absorbed by the earth, the greenery. but I remeber now. to stop at moments and wait for myself. remembers what made me in my very best. remember when I hear the music from before on the radio. how it was the music that made me..
Little one dancing in the citchen
It evenings so beautiful. the sun that almost never sets..
we left the spades in the garden when the clock striked half past eleven yesterday. night. saw the sun descend between the pines..

~Lycke

måndag 11 juni 2012

måndag..


tack alla rara fina där ute i rymden. det är otroligt vad mycket omtanke, vad mycket fint 
som finns. och jag har blivit mycket rörd, tröstad..värmer..
det är bättre nu. jag blev bara så rädd... ni vet, nära, kära släktingar som blir äldre, tiden som går 
och plötsligt verkar någon så skör när jag försiktigt kikar genom fingrarna. 
någon som ramlar och slår sig. något som upptäcks och ska undersökas. något som gav goda besked 
ändå..
livets alla ansikten. och hur man ibland blir rädd för världen, livet. känslorna. vissa rum man inte vill
besöka, världar man inte vill känna. grindar att gå in genom, eller inte.
Allt är bra nu. och ni är underbara. och mitt i ledsenheten och rädslan kom ett fint brev i brevlådan. I brevet fanns kärlek, vackra bilder som talar precis till mig, och en vacker brosch jag tog till mitt hjärta. tack återigen Sara..~Lycke
(kikar förbi till er ikväll, Liten sover så lite om dagarna nu. tror tänder...:)translation: Monday..

Thanks so much all sweet people out there in space. It is so incredible how much care, how much good that existsout there. and I have been very moved, consoled...warms..
it´s better now. I just got frightened..you know, close, dear relatives that gets older, time that marches on and suddenly someone seems so fragile when I carefully peeking through my fingers.
someone that falls and hurts oneself. something that discovers and has to be analyzed. something that brought good news..still..
the many faces of life. and how one become scared of world, life, feelings. certain rooms one doesn´t want to visit, worlds to know, gates to go through..or not.
All is well now. and you are wonderful. and in the middle ot the sadness a sweet letter came to me. In the letter was love, beautiful pictures that spoke straight into my heart, and a beautiful brooch I took to my heart.
thanks again dear Sara..


~Lycke
( peeking over to you later, Little one sleeps so little these days. thinking teeth...:)

lördag 9 juni 2012

lördag..ledsen.. 
Känner mig så ledsen. sorgsen över en sak jag inte vill dela här. inte ännu i allafall..
något jag väntar på. någon jag väntar på. någon jag önskar ska svara mig. nu.
så tung. av tankar dras jag ned.
nere i djupet. tickar en klocka...


~Lycke
(rara.. har bara inte orkat...)

translation: Saturday.. sad..

feeling so sad. heavy over a matter I can´t share. not yet, anyway..
something I´m waiting for. someone I wait for. someone I wish will answer me. now.
so heavy. of thoughts I´m being pulled down.
down in the deep. a clock is ticking...onsdag 6 juni 2012

onsdag..Trött. så oändligt just nu. på det där fysiskt utmattande viset ni vet. Vi har fällt fem 
gamla enorma björkar på vår gård. så väldigt gamla och all näring de tog från allt 
annat som ville växa. men visst sörjer jag lite. och stubbfräsning av fyra stubbar. 
inte visste jag att det blev berg kvar efteråt. berg av jord och björkflis. de är de där 
bergen...tror jag gått med fyrtio skottkärror flis och jord till kontainern de senaste 
dagarna. ja fast inte i de kläderna. kallt och regnigt och regnkläder och höga stövlar 
har det varit. ja, och det känns bra ändå..
nu vill jag bara att vi ska få nya träden planterade. en näverhägg, en liten lönn vi ska få 
som växt upp här i byn, och en blodhägg vi ska flytta från andra sidan huset. det blir 
fint. så, ja...där är jag nu. kvar ute i björkflisen som doftar sav och jord. fyra smörgåsar 
med skinka nu och ett glas mjölk, man blir hungrig av trädgårdsarbete. glömde se efter 
flaggor och sjunga nationalsången. imorgon är det skolavslutning...mmm...


~Lycke

translation: Wednesday..

tired. so so tired right now. in that physical wearying way you know. We have been cutting down
five very old and huge birches in our garden. so very old and all that nouishment they  took from 
everything else that wanted to grow. but .. I morn a bit of course. and four stumps we have been 
taken away also. never could I imagine the hills that remained afterwards. hills of soils and birchchip.
that mountains...I think I have been walking 40 barrows to the container the last days. yes, but not in that clothes. cold and rainy and rainclothes and high boots it has been yes. and it feels good anyway..
now I just want to plant that new trees. a prunus maackii, a maple we are going to receive from sweet 
neighbours, a baby to a very old local one, and a prunus padus colorata we are going to move from the other side of the garden. It will be nice. so, yes..there I am right now. still out in the birchchipping that 
smells of sap and soil. four sandwiches with ham and a glass of milk now. you get really working in the garden. forgtot to look for flags and sing the national anthem. tomorrow last day at school for the children
...mmmm..fredag 1 juni 2012

fredag..


det är ganska kallt nu, på morgonen regnade, haglade det. och jag lade en skyddande
tanke-hinna över krasseplantorna jag satte häromdagen..
vi är ute ändå. jag och Liten. vandrar mellan buskarna, plockar blad, rycker gräs, leker i vattnet
i vattutunnan. rör om.
och jag målar när han sover. jag målar ljumma sommarnätter. haren i månen och drömmar jag drömde.
det finns bara en gång jag tycker om när det blåser. Det är om natten. den varma sommarnatten
de ljumma sommarnattsvindarna..


fredagskyssar Lycketranslation: Friday..

It is rather cold now, this morning it rained, hailed. and in my mind I staged a sheltering layer over the
small nasturtium-plants I put out the other day. still we´re outside. me and Little one. wandering between bushes, picking leaves, grabbing grass, playing in the water in the waterbarrel. stir..
and I paint when he sleeps. I paint warm summernights. the hare in the moon and dreams I dreamed.
It´s only in one case I can like when it blows. It is at night. the warm summernight
the lukewarm summernight breeze..
Fridaykisses Lycke