tisdag 29 maj 2012

tisdag..om vintern i sommaren och sommaren om vintern. allt som blandas så fint inom, utom, 
allt som är samma, egentligen. som blåbärssylten i morgon-filet. precis som när jag var 
liten..
Jag trodde aldrig att jag skulle äga ett porträtt av mig, som jag kände så mycket att det 
var jag. Igår hämtade jag ut tavlan jag väntade. Det är underbara vännen och konstnären 
Heather som har målat den. och som jag väntat. och ni vet tänkt..att jag inte ska hoppas 
så mycket..att det kanske inte ens är likt. så man inte blir besviken ni vet..
Jag bad henne att måla mig precis som hon ville, precis som hon föreställde sig det, mitt 
liv. tror det är bäst att inte styra för mycket i konsten...i livet. men när jag öppnade paketet 
och tog fram tavlan så såg jag det. hon hade sett rätt in i min själ. min djupa vintersjäl med 
alla tankarna, och sommaren i hjärtat..  
mina barn på väggen. och Vida, min lilla flicka som inte fick vara kvar hos oss: fjärilen vid min 
axel, hon som är med överallt ändå....vackert ändå..
ååh..tack finaste. kan verkligen rekommendera ett porträtt av henne. inte alls särskilt dyrt heller. 
vill ni kontakta henne hittar ni henne här.  
dagen är snäll mot mig. solen på min axel nu,  på bordet. tid för te..


~Lycketranslation: Tuesday

about winter in summer and the summer in the winter. everything that mixes up so nice within, outside
, everything that is the same actually, just like the blueberry-jam in the morning-yoghurt. blended
just like when I was  child..
I never thought I would own a portrait of myself, that I felt so much was "me". Yesterday I brought it home from the postoffice. It´s my wonderful friend and artist Heather who has painted it. and how I have waited, longed for..thinking..you know, that I shouldn´t wish for so much..that its maybe not even looking like me, feeling like me. you know..so you don´t become disappointed.
I told her to paint me just like she want to, just like she pictures it, my life. think it´s the best, not to control 
so much in art..in life.
but then I opened the package and took out the painting I saw it. she had looked straight into my soul. my deep wintersoul with all the thoughts, and the summer in the heart, the fingertips. My children on the wall. Vida, my little girl who couldn´t stay with us in this life: the butterfly beside my shoulder. she who is with us everywhere, anyway..beautiful still..
ååh, thanks dearest! I can indeed recommend a portrait from her. If you are interested you find her here.

The day is nice to me. the sun on my shoulder now, on the table.  time for tea..

måndag 28 maj 2012

måndag..

Några dagar av det här. värme och sol överallt och ända längst inuti, också...
bilderna är tagna kring klockan 8 på kvällen häromdan. I motljuset.. ett stråk
av älvor bland björkarnas blad. ljudet av ett pärlhalsband. tystnaden i värmen

nu är det kallare igen. det gör lite..måste jag erkänna. men.. jag har rabatter kvar
att rensa. många. och det har kommit en tavla till mig.
Jag ska hämta ut den på posten ikväll..

~Lycke
translation: Monday..

Some days of this. warmth and sun everywhere and  also very deep inside...
The pictures are taken around 8 o´clock in the evening some day ago.
In the backlight..a hint of fairys among the birchs leaves. The sound of a pearl
necklace. The silence in the warmth..

now it´s colder again. it matters a bit ..I have to admit. But..I have some flowerbeds
left to clear. many. and a painting has arrived to me!
Tonight.. I´m going to the post office to bring it home.


~Lycke

fredag 25 maj 2012

fredag..

Igår: björkarnas vårdans. alla i klänning. de skiraste gröna..
Ikväll viskar de om sommar..
jag kan bli så alldeles överväldigad av allt det här vackra, allt
som spricker ut på en endaste gång här uppe i norr.
Det är nästan för mycket. och jag, som riktar blicken uppåt, eller
nedåt, som har nästan svårt att fästa den rakt fram, sådär rakt i
ögonen. jag tittar blygt ned. ni hittar mig i en rabatt i östra delen
av trädgården. jag gräver jag rensar.
Hittar så mycket som är vackert fast det är förgånget. förgänget, historia...
jag vill vårda. ta hand om. det där påtagliga, det som sparats i tiden..också..
några fjolårslöv, tunna som spindelnät. tycker de ser ut som finaste spets.
ett vallmofrö. en vacker bit porslin som mannen grävde fram i diket till häcken.
jag vårdar.
Imorgon ska jag se sommaren i ögonen.
translation: Friday..

Yesterday: the birchs Spring-dans. all in frocks. the sheerest green..
Tonight I hear them whisper about summer..
I can be so so owerwhelmed about all this beautiful this time. all that bursts out, just all of a sudden
up here in hte north of Sweden. It´s almost too much to take in. Me. who direct my eyes up in the
sky, or down into the soil, who have almost..hard to fix it straight forward, just right in the eyes.
I look shyly down. You find me in a flowerbed in the eastern part of the garden. I dig and clear.
I find so much that is beautiful howsoever bygone, past, history. I want to nurse. take care of. that
substancial. that saved in time...also.
some last-year-leaves. thin like webs. thinking they look like the finest lace. a poppy-seed. a lovely
peace of china, my husband found digging the ditch for the hedge. I nurse.
tomorrow I will look summer in the eye..

(mother in law is here. much to socialize. see you soon I wish...)


~Lycke


tisdag 22 maj 2012

tisdag..
jag öppnar köksfönstren mot sommaren och släpper in den
värmen som börjat vandra in
Jag. sitter inne och målar
säg mig en sanning..


translation: Tuesday..

I open my kitchen-windows to the summer, letting it in
the warmth beginning to walk towards us
Me. I´m sitting inside, painting
tell me something vise


~Lycke

söndag 20 maj 2012

älskade mellanbror 9 år..


 

Vår lille store I. när han föddes en solig maj för 9 år sedan. det var som att jag kände igen honom..
där han låg på mitt bröst, varm och ångandes nyfödd. från första ögonblicket han öppnade sina ögon
och såg på mig så kände jag igen honom. det var min första tanke och hjärtat smälte till en ljum liten sjö
av kärlek. han såg in i mig, han såg in i min själ..
allt om mjukdjur : Han som undrar varför pälsen inte växer på Bullen (gosedjur bulldoggen)
eller.. "men mamma..tänk om Yoshi blir ledsen om jag köper en Sonic? "
jag svarar "nejdå..var inte orolig för det, de känner nog inte känslor på samma sätt som vi.."
" men mamma jag tror på gossedjur.."

Det regnar nu.
mormor är påväg hit med presenter.
saven som stiger. I träden
i mitt hjärta..


~Lycke

translation: beloved middlebrother 9 year
Our little big "I". when he was born a sunny May 9 years ago. it was like I recognized him..there, where he was resting on my chest, warm, steaming..newborn. From the first time he opened his eyes and looked at me I recognized him.. .it was my first thought and my heart melted to a lukewarm little lake of love. he looked into me, he looked into my soul..
everything about cuddly toys: He who wonders why the fur isn´t growing on "bullen" (a stuffed bulldog)
or.. " but mum..what if Yoshi get sad if I buy a Sonic?"
" oh... no I don´t think so dear you, don´t you worry about that. you know they don´t feel like we do.."
" but mum, I believe in cuddly toys.."

it is raining now.
grandmaa on the way here with more presents.
The sap rising. In the trees
in my heart..

onsdag 16 maj 2012

onsdag...


..en dag med mycket av allt. Mer värme och sol än tidigare, mycket trädgårds arbete,
och rodnad på näsan, inomhusjobb med väggarna..de gamla tapeterna som ska bort..
och en del frustration över sådant som har med släkten att göra..ibland så..och så irriterar
man sig och kan inte få fram något på rätt sätt ni vet, besvikelser och sådant..

men det fina i dagen: ytterligare ett smycke från min fina vän Sara. kunde inte motstå den där
broschen. den talade liksom till mig, och ni har nog märkt vid det här laget hur jag kan bli
kär i lite speciella saker (ler). Hunden med den honungsgula rosetten över sig..
den känns lite som jag. som en sökare... ständigt vidare. veta mer. lära sig. förstå..
Tror hon kallade smycket för "vandringen".
Lika mycket föll jag för den vackra asken som broschen kom i. Rävasken. jag älskar rävar,
bara sådär, och den var så himla fin!
Och så något som hjälpte mig till sinnesro ikväll efter den där frustrationen. Jag är inte kristen.
jag brukar säga att jag inte är tillhörande någon religion, men att jag är religiös. jag tror på
något liknande det "högsta gudomliga ljuset i Universum", och plockar nog lite av det bästa
från alla religioner tror jag. men det finns en kristen bön som ofta hjälper mig när jag känner
ilska eller frustration, besvikelse över något. det är Fransciskusbönen..
en del ur denna:

Gudomlige mästare, hjälp mig att inte sträva så mycket efter att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska,
Ty det är genom att ge, som man får
det är genom att glömma sig själv,
som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta andra, som man själv får förlåtelse.
Det är genom att dö, som man uppstår till evigt liv

Franciskus av assisi 1181-1226translation: Wednesday..
A day with a lot of everything. more warmth and sun, more gardenwork and andoor-work with the walls, to get rid of the old wallpapers. and some frustration over such that have to do with relatives...you know sometimes..you just get irritated, disappointed, frustrated and cant´t get it out the right way..in any way..

but now to the nice with this day: another jewelry from my sweet friend Sara. I just couldn´r resist this brooch. It kind of talked to me. and I guess you, at this point, have noticed that I often fall in love with a little special..peculiar things (smiles). The dog with the honey-colored topknot..he feels a little bit like me. like a seeker..always on the way. know more. learn more. understand..
I think she called the brooch "the wandering"
Just as much..I fell for the lovely box it came in. The fox-box. I love foxes, simply so, and it was just simply lovely I think!
adn now to something that helped me come to peace with my frustration today. I´m not a Christian, I use to say that I don´t belong to any religion, but that I am religious. I believe in something..you can call it " the highest heavenly light in Universe", and I probably pick a little bit of the best from all religions in this thought. But there is a Christian prayer that often helps me when I feel anger or frustration, disappointment over something. It is the Prayer of Saint Francis.
A section from this:


O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled, as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love.
For it is in giving that we receive.
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.


~Lycke

måndag 14 maj 2012

måndag..


det regnar nu. våldsamt, tungt och livgivande. kan tycka om det ..
ekorren under grenarna nu och jag behöver tvätta håret. men gömmer det 
i något virkat mjukt och tänker mig glad på blå tapeter. Vi har bestämt oss!
Det blir den blå med påfågelfjädrar på
i trappen och överallt där det inte finns en vacker brädvägg under
där blir det målat blått. som den där väggen från Livias värld.
det blir fint till lamporna som någon sa...


translation: Monday..
It´s raining now. violent, heavy and life-giving. can like it..
the squirrel under the branches now and I need to wash my hair. but hide it inside something 
soft, knitted, thinking me happy on blue wallpapers. We have decided now!
It will be the blue one with peacock-feathers
in the staircase and everywhere else where it´s not a beautiful boardwall under.
ther it will be painted blue. like that wall from Livias world.
It will be noce to the lamps like someone said...


~ Lycke


söndag 13 maj 2012

enkelhet..

Trodde det var morsdag idag. så mannen ville göra något fint och började gräva för häggmispelhäcken åt söder. och inte gjorde det något alls såhär i efterhand (ler...)
kunde inte ha önskat mig mer av denna helgen. Hela tiden ute i solen...
allting som blev så enkelt när jag mindes det där att andas, mindes att andligheten fanns där i min
andning, och där fanns också mitt "jag", bara helt självklart i varje minut, i varje andetag..
Jag och annars den där stressen inuti. den som försvann, rann bort, rann ner med löven i lövkorgen,
svävade iväg med vägdammet efter gatsop-bilen, stressen, fanns inte alls när jag  i blicken log mot
barnen somspelade krocket på gården...
En liten loppistur: en blå flaska och en rar kopp för 3 kr styck. jag struntade i berså-faten som kostade
150 kr styck. Så enkelt det blev. tycker det är rart med gamla obetydliga flaskor och koppar. bara så..
bara blå..bara fridfulla känslor i ett stilla vatten...

och hur jag märker att det händer saker i den stilla självinsikten, kreativiteten som plötsligt flödar,
saker som faller på plats, som av sig självt. och vet ni..
Vi har nog bestämt oss för tapeten och färgen i hallen nu. det bara kom till oss. något alldeles helt
annat. fast ändå blått såklart..
visar snart..

kramar Lycke
( kikar runt till Er imorgon, nu sova..)

Translation: simplicity..
Mother´s day. Happy me, happy all mothers in the world..***
I wished for nothing, and we all forgot about the day. But when we remembered it, I thought that it
would be nice if my dearest could start digging for the shadblow-hedge in the southern part of the garden.
and he did. couldn´t have wished for more this weekend. All the time out in the sun..
everything that got so simplewhen I remembered to breathe, remembered that spirituality existing in my
breathing, and there I also found myself, just naturally, in every minute, every breath..
Me who otherwise..with that stress inside. the one that poured away, poured down with the leaves into
the basket, floated away with the roaddust in the wind, didn´t exist at all in my smiling eyes seeing the children play in the garden..
A small trip to the flea market. A blue bottle and a sweet cup for 0.43 usd each. I ignored the arbor-plates that cost 21 usd . How simple it became. thinking it´s sweet with old trivial bottles and cups. just so...
just blue..just peaceful feelings in a quiet water..

and how I notice. all that happens in the stillness, in the self-perception, the creativity that flows, things that fall into place, as of itself. and you know what..
We seem to have decided what wallpaper and color to use in our hallway now. it just came to us. something completely different. but blue..ofcourse..
showing soon.

hugs Lycke
(look into you sites tomorrow or soon..now sleep...)

fredag 11 maj 2012

fredag..


Om andlighet. ..

att nå fram dit.. bara det att andas..och att leva och att möta dagen som den är....
det är andlighet......


translation: Friday..
about spirituality.
to get closer to it. Just to breathe..and live, and to meet the day just as it is..
that´s spirituality....

~Lycke

torsdag 10 maj 2012

torsdag..jag såg havet idag. det är öppet nu. 
morgonens sovpromenad med Liten. jag kom inte längre än till gulhuset längst ner på gatan 
innan Liten somnade. men jag såg det, bortanför soptunnorna, uthusen och en bortglömd snöhög.
Jag tänker jag går dit imorgon...


translation: Thursday..
I saw the sea today. It´s open now, ice-free..
The walk with Little one getting his morning-nap. At the yellow-house at the end of the road, he fell asleep. I didn´t go further than that. but I saw it, the sea. beyond the trashcans, the shelters and a forgotten bank of snow.
Thinking, I´m going there tomorrow..


~Lycke

tisdag 8 maj 2012

Tisdag..morgonkram. ååh hur du smälter mig. från dig, till dig, om mig...
Jag vill göra det enkelt nu. inte bo för mycket i mitt eget huvud. jag vill bara vara, 
existera, ta emot och ge vidare. jag minns den första gången. den där tanken i relation 
till det manliga könet. Hur knepigt allt kändes. den första stora kärleken..
så sa jag. vid våran första träff faktiskt, "du.. det här med oss..vi tar det men en klackspark, 
visst,  dag för dag och bara "är" med varann ..så ser vi vad som händer..."
och hur bra det fungerade och hur jag log mot min goda tanke sedan..tiden som följde..
rosenröd, rosaskimrande, strålande, enkel.
Tänkte jag skulle tänka så  nu med. med livet, med dagen.
den första tvätten ute på gården.
rödtvätten som torkat...translation: Tuesday

The first laundry out in the garden.
the red-laundry that have dried up..

..couldn´t translate the rest. but it´s about Carpe Diem, siezing the day..
and maybe that is all, needed to know...


~Lycke