torsdag 30 augusti 2012

torsdag..


alldeles alldeles ensam. försöker vänja mig. först..Liten trivs visst väldigt fint på dagis...
jag hör änglarna vandra på övervåningen
jag dricker teet svart
och tiden är så nära. att jag kan titta på den...


translation: Thursday..

entirely, entirely alone. trying to get used...initially.. Little one seems to like it at daycare..
I hear the angels walking upstairs
I drink my tea black
and the time i so close. that I can watch it...


~Lycke

onsdag 29 augusti 2012

onsdag..inskolningsångest. jag ville egentligen inte skriva om det här för det känns ju nästan ännu
mer då.. men.. Liten har skolats in på dagis i veckan och förra. bara 15 h i veckan nu när
jag söker jobb, och han är så trygg och trivs med alla barn, alltihop. men idag märkte jag
den där oron när jag inte var med överallt. när jag skulle åka iväg några timmar..
Jag åkte runt stan och gjorde nödvändigheter och nu sitter jag här vid datorn med ångest-
monstret över bröstet och väntar att rara dagisfröken ska ringa..
åååh hur det svider och hur man undrar. hur det går, om han sovit, om oron i hans blick..?
kan inte komma ifrån att det alltid känns som ett litet svek, även om de vänjer sig fort och
trivs så fint och han är ju så trygg, men men...men...
gråten i halsen, visst bättre släppa fram, men det är ju så jobbigt...
känner jag måste sätta igång med något nu. gräva en grop i trädgården, dunka huvudet i väggen,
riva resten av huset...eller nåt..
pratar lite hallprojekt istället. Halltaket har jag målat färdigt. lamporna
gör sig så fint mot panelen tycker jag. nu fixar mannen det sista på väggarna innan vi målar väggen
till höger i mörkaste blått, påfågelstapeterna på resten. och en annan finfin lampa har kommit. Rop-
ade in den på tradera, en gammal vagnslykta som jag gärna skulle ha fler av. får mig att tänka på
" Fantomen på operan" ..de där facklorna som kommer ut från väggen hållna av händer ( ler)...
Ååh nu ringer det..! Det var dagisföken..Liten var glad men hade inte kunnat sova så jag åker och
hämtar honom nu....ååh...ångest ångest arvedel..släpp mitt hjärta nu..


~Lycke


translation : Wednesday..

anxiety..Little ones first day some hours alone at daycare..today..
we have been there together earlier this week and a little bit of last week, and he is comfortable
and happy with all the children, but today I noticed that little worry in his eyes. It´s just 15 h/week
when I´m looking for job, but still you know, always hard. today I went doing business in city, went
home and now I´m here at home,  in front of the computer with the monster of anxiety over my
chest. waiting for the sweet kindergartenlady to call..
ååh how it aces and how one wonder. how it is, if he´s been sleeping, if worry in his eyes...
even if I know they get used to it soon and are comfortable, and he is so calm in himself I know, but
but ... but...
crying in my throat, know its better to let it loose, but ... so heavy..also..
Feeling I have to start something up. dig a hole in the garden, demolish the house or something..
talking some about our hallway instead. The ceiling I have finished
painting now. The lamps looks so good against it I think. in the evenings my husband makes the
walls ready before we paint the wall to the right in dark blue and the others wallpapered with the
peacock-feather-papers. and another lovely lamp has arrived. fom tradera, and old carriage-
lantern I would like plenty of. makes me think of " phantom of the opera" with that hands holding
torches (smiles) ...
Ååh now my phone is ringing..! it was kindergarten-lady..Little one was happy but had not been
sleeping so I´m going to get him now...ååh...anxiety, anxiety inheritance-share..let go of my heart
now...


~Lycke


lördag 25 augusti 2012

lördag...jo jag vet, jag blir lite av en drama-queen, ibland, om hösten..
tänkte lite på det där idag. på promenad med Liten i den mest strålande augustisol, höstsol vi
väl någonsin sett.
tänkte på hur kanske annorlunda jag kan tyckas när jag lägger ut musiken. den som får mitt blod
att rusa lite fortare. den som ger den där speciella energin. den med drama ...
annorlunda kanske motför mina mer försiktiga inlägg...
och då till tanken på hur komplexa vi kan vara. hur många jag som kan rymmas inom en..
hur många olika flickor, kvinnor jag varit......Är...
och hur alla finns där inom en ...


särskilt sista tiden har jag känt så väldigt starkt hur allt nu och då, alla delar tycks samlas till något
jag inte riktigt vet ännu ...men det känns starkt och bra. förväntansfull kikar jag bakom sammets-
gröna gardiner..

och jag ser liksom allting samtidigt. Lycke 4 år, som krupit in under de röda fransarna på dagmammans
plyschfåtölj. spänningen när hon kommer uppför trappan för att leta. Lycke 10 år, som sitter i en kanot
med bästa vännen när storebrodern välter den, så indianklänningarna blir blöta. känslan av vattnet som
omsluter, lyckan i halsen. Lycke 19 år som kysser Honom passionerat i ett skjul på skolgården. smatt-
rande underbart regn på plåttaket ovanför och hur jag inte kunde somna om natten efteråt. den blöta
grönskan utanför mina fönster kändes så alldeles för mycket....  alla kärlekar..


så det är jag. och det är du..och vi är alla så mycket mer än vad som syns och verkar ... tänker jag ..


amen och kyssar en lördag ... Lycketranslation..

yes I know, I become kind of a dramaqueen, sometimes, in Autumn..
thought a while at that today, walking with Little one in the most beaming August-sun, Autumn-sun we
had ever seen.
thought of how maybe diferent I may seem when I lay out the music here. the music that makes my blood to speed a little faster. the one that gives that special kind of energy. the one with drama...
maybe different against my elsewise more precautious kind of writing...
and then to the thought of how complex  we can be. how many I, me who one can contain..
how many different kind of girls, woman I have been...Am ...
and how everybody exists there within ...

especially most recent time I have felt very strong how all now and then, every part seems to gather to something I don´t really know.. yet..but it feels powerful and good. stoked I peeking behind velvet-green
curtains...

and I kind of see everything at the same time. Lycke 4 years old, who has creeped in under the red fringes at nannys plush-armchair. the excitement when she came up the stairs looking.. Lycke 10 years. who sits in a canoe with best friend when big brother of her rolled it over, so our Native American-dresses got wet. the feeling of water comprising, the hapiness in the throat. Lycke 19 years who kisses Him, passionated in a shed at the schoolyard. pattering rain at the sheet-roof above. and how I couldn´t sleep later at night. the wet greenery outside my windows felt just too much..... all that love affairs ...

so thats me. and thats you..and we are all so much more than whats visible and acting.... I thought ..

Amen and kisses a Saturday ... Lycke

fredag 24 augusti 2012

lördag..

http://youtu.be/AypvuzhVlrc

Vi målar om natten. kivas fortfarande om listfärgen. gör vi. jag har kalkvitt på kinden ..
men gråaktigt grönt i mitt hjärta. bara så..
jag älskar hennes " Forever not maybe... "

translation: We are painting in the night. still arguing about the colors on the splines. we are..
I have chalice-white color on my cheek...but greyish green in my heart.  just so..
I love her " Forever not maybe..."


~Lycke
fredag..
så kom regnet och sköljde igenom. sen kom en sol som var en helt annan..
det är fint nu. ibland glömmer jag det där enkla i allt som går fort. som smaken av alldeles
egna hallon, åkerbär. vi stannade länge vid buskarna idag, jag och Liten..
eller doften från händerna när man gnuggar ett svartvinbärsblad. Liten har lärt sig det där.
han andas in ljudligt genom näsan och säger " mmmm "..
..eller när vi åker för att handla på Ica. och stannar till vid femkronorskorven först. stannar
en stund och äter från var sitt håll. senap på min sida, inget på hans. tittar på folk som hastar
förbi. vi dröjde med blicken längre vid hon med den bruna djupa blicken. Hon som det var
något alldeles särskilt med. tror vi såg det både han och jag...
eller bara det det där särskilt fina ljudet som kan bli när man gnider fingret mot kanten på ett
ett konjaksglas..
fast jag tar saft istället för konjak. svartvinbärssaft..

Hej. jag önskar er alla en underbar helg. bisou.... Lycke

translation: Friday..

then the rain came and rinsed through. then a different kind of sun ..
it is well now. Sometimes I forget that simple hapiness in everything that runs fast. like the taste
of  raspberry or arctic bramble from your own garden. we stayed long among the bushes today.
me and Little one..
.. or the flavour from your hands when rubbing a blackcurrant leaf with your fingers. Little one has
learned. he inhales sounding through the nose, saying " mmmmm" ...
..or when we go shopping at Ica. and stop at the hotdog-stall before going in. staying, sharing
the hotdog. eating from each direction. mustard on my side, nothing on his. looking at people
hasting by. we both stayed with our eyes, at her with the brown deep eyes. she who seamed
special in some delicate oldfashioned way.  think we both saw it, he and I..
or just. that fine special sound when rubbing you finger against the edge of a brandy glass..
though I take lemonade instead. blackcurrant lemonade ..


Hi. I wish you all a lovely weekend. bisou .... Lycke

tisdag 21 augusti 2012

tisdag..


Här är lugnare nu. i allafall försöker jag. men ni vet..renoveringen av hallen och när man själv 
inte kan göra något en dag när Liten sover...som att foga och spackla, det är liksom mannen 
bättre och snabbare på, men då får jag verkligen träna mig att inte låta frustrationen ta över för 
allt det där man vill komma vidare med. åååh..och vi som ska göra om hela vardagsrummet 
också.
så..... jag försöker vila, läsa, tittar på färgprover. äter alldeles för mycket choklad. gör jag..
men annars är jag mest väldigt trött och stoppar stekpannan i skafferiet, glömmer babylyssnaren 
på biltaket (fast jag hittade den längre nedåt gatan..) bråkar om listfärger med mannen, gröna 
eller grå eller bara vanligt kalkvita. och plötsligt känns det som om det vore fullmåne fast det inte 
är. eller att åska är påväg fast himelen är tyst.
och vid vägens slut står vi så fortfarande där. jag och Don Quijote och väderkvarnarna...
en till bit choklad. jag blundar och försöker minnas. ler nu...

tapeten: heter Skvattram och är från Tapettitalo. funderar på den till vardagsrummet. så jag inte ska sakna vår gamla trasiga strukturtapet så mycket...~Lycketranslation: Tuesday..

Here is more calm now. at least I´m trying. but you know..the restoration of the hallway, and when 
you can´t do anything further a day when Little one is asleep..things that my dearest are better, faster 
at, then I have to really learn to not let the frustration take over. ååh...and we who are going to restorate 
all livingroom too..
so...I´m trying to rest, reed, look at color samples. eating to much chocolate. I do..
but otherwise I´m very tired. pacing the frying pan in the larder and the babylistener at the top of the car (though I found it further down the street...) arguing with my dearest about colors to the splines around 
doors and windows..green or grey or just chalice-white. and suddenly it feels like it were fullmoon though 
it is not. or that thunder was on its way though the sky is silent.
and at the end of the road we are still standing there. me and Don Quijote and the windmills...
another piece of chocolate. I close my eyes and try to remember. smiling now..

The wallpaper: is called Skvattram and are coming from Tapettitalo. thinking to the diningroom. so that I 
will not miss our old worn one so much...
~Lyckefredag 17 augusti 2012

fredag..

antar att jag är helt fel ute. men jag har hösten här. även om... 22 grader i skuggan och strålande
sol...
antar också att jag föll lite, ett svårmod jag mötte.. efter dagar av ren och skär energi, bara..
dök för djupt ner bland gamla känslor. bland dammiga skivor i ett källarhörn. rörde jag om
bland spöken. allt som blandas..

så..han sitter kvar. på min rygg. och hästen blev aldrig begravd i vår trädgård. har planterat
alldeles för många buskar, träd blommor där den skulle ha kunnat...
det blev för rörigt.. jag vet.
kort istället. idag ska jag vrida vrida rädslan tre kvart och frustrationen omlott. jag målar en
vacker blomma av gamla oförlåtligheter och brustna hjärtan. jag vänder energin i rätt riktning.
jag vet jag kan...


~Lycke


translation: I guess I might be way off. but I have the autumn in me now. howsoever..22 degrees in
the shadow and loads of sun...
guess also that I fell down a bit. a melancholy I met...after days of frank energy, just...
dived to deep into old feelings. among dusty old records in a corner of our basement I
stirred among ghosts. everything that melds..

so..he´s still on my back. and the horse was never burried in the garden. I have planted too many
bushes, trees, flowers where it could have....  It became too complicated.. I know.
short instead. today I will wrap around the frustration. I paint a beautiful flower using old
inexcusablies and broken hearts. I turn the energy in the right direction.
I know I can..


~Lycke

onsdag 15 augusti 2012

tisdag 14 augusti 2012

tisdag..

Het augusti. igår slipade jag väggen. idag slipade jag taket, om kvällen när mannen kommer hem..
Vi har fler planer. vi får visst inte nog av det här med att göra om lite allt möjligt i huset. så jag tänkte
jag skulle försöka berätta vad vi tänkt när det ändå tar sådan tid för oss att få klart hallen..
Vårat vardagsrum kommer att delas av med en vägg. så vi får vårat alldeles eget sovrum  igen, jag
och mannen. vi har ju liksom sovit i vardagsrummet ett bra tag (ler)
matsalsdelen kommer att bli sovrum och väggen kommer där öppna spisen slutar. Åååh det ska bli
så himelens spännande och kul..för vi ska fälla in tre fönster i väggen mellan rummen. jag klickade
hem dem från Ebay bara igår..tre fina små fönster från England. Jag tänker
mig dem högt upp på väggen, med mysiga bokyllor under och runt kanske...
Och så kanske vi ska ta bort vävtaket här inne också. ta fram bräderna under. Problemet är då att
tapeterna i rummet troligast måste bytas. Jag är märkligt förtjust i våra gamla slitna, beiga struktur-
tapeter. de känns gammelfina på ett mysigt sätt och jag tycker de passar så bra att hänga tavlor på.
jag vet inte..kanske jag bara är lite knasig..vad tycker ni? Josef Frank-tapeten gör mig inte lika mycket
att den försvinner, faktiskt, kändes inte riktigt som våra inre färger just nu, för alltid, och minnen från barndomen....amen....!


~Lycketranslation: Tuesday..

Hot August. yesterday I polished the wall. today I polished the ceiling, at night when husband comes home..
We have more planes than this. Seems like we can´t get enough making makeovers in the house right now. so I thought I should try to explain some of our plans, specially since the hallproject takes such time..
Our livingroom are going to be split in two by a wall. so that me and my beloved can have our own bedroom again. we have been sleeping in the livingroom for a while now (smiles)
The diningroom are going to be our bedroom and the wall will be where the open fireplace ends. Åååh it´s going to be so so exciting and fun. Three windows like that one above are going to be placed in the wall. I ordered them from ebay just yesterday. three lovely windows from England. I´m thinking..having them high up on the wall, and maybe cozy bookshells under and around...mm..
and maybe we will take off the ceiling in here too, painting the panel underneath. The problem then is that the wallpapers probably have to be changed. and I am notable in love with our old beige wallpapers that came with the house. thay feel somehow old-lovely in a cozy way and I think they are great hanging paintings on. I don´t know..maybe I´m just a little screwy..what do you think? The orangeflower-wallpaper from Josef Frank doesn´t matter as much..for real, didn´t really feel like our inner colors right now, and always, and the memories  from childhood days...amen!
childhooddays..amen


~Lycke

lördag 11 augusti 2012

lördag..
fortfarande jobbar vi i sena kvällen, väggen, taket, så mycket trä. ja, såhär ser det ut nu, men
jag tycker om det..
bara trä. den innersta av huset, dess själ, det kan aldrig blir fel hur det än blir..
andra spelar shack. jag känner hur vi lever. mycket...


translation: Saturday..

still working late in the evening..night, the wall, the roof, so much wood. yes, this is how it looks
like now, but I like it..
just wood. the innermost of the house, its soul, it can never be wrong...
other plays chess. I can feel how we are alive, are living. much...

~Lycke
                                                                   Lördag..
hej hej! Vi river väggar och tak, tar bort nubb och annat... spelar musik på högsta volym när Liten sover ute
i vagnen. musik med energi som tar en vidare i arbetet.. så mycket jag vill skriva, men tiden är full..denna härligaste låten fann jag hos underbara Lotta. damen som vandrar runt  i vackra antika kimonos, raraste, jag kommer förbi till dina drömmars lägenhet i tanken en stund..


~lördagskyssar Lycke
och har någon fina tips på mer bra musik att jobba till så tar jag hjärtans glad emot *** translation: Saturday.. Hello hello. We are demolishing walls and roofs right now. playing music at hig volyme when Little is asleep outside in the wagoon. music with much energy are wanted, that kind wich takes one further in the work.. so much I want to write but the time is full...this lovliest song I found at dearest Lottas site. the ladythat walks around in beautiful vintage kimonos, dearest, I´m coming by to the apartement of your dreams, in my mind for a while..


~Saturday kisses Lycke
and if you have more tips of lovely music when working, I would be so happy ***

fredag 10 augusti 2012

fredag..sensommarfredag. jag ser hösten i ögonvrån, nimmer den i brisen genom solen. värmen ändå.
ni vet. det gör inte så mycket. alls. jag tror jag drog höstvemodet vid näsan alldeles precis.
känner mig glad, föräntansfull snarare,  visst är jag ganska blek men jag har fräknar, det har jag.
ett blått trädgårdsrum bakom vårat förråd. här växer vindruvor mot husväggen. Zilga som får
massor med blålila klasar, humle, riddarsporrar, akleja och salvia. clematisen är mer lila men fin
tillsammans..
Här äter jag gärna förmiddagsfrukost när liten sover. fil med hemmagjord blåbärssylt efter mammas
recept. det är vaniljstång i den. precis som när jag var liten. tycker fortfarande om att röra ut det
blålila , göra mönster, röra om..

fredagskyssar Lycketranslation: Friday
latesummerFriday. I can see autumn in the corner of my eye, recognize it in the breeze through the sun.
the warmth still. You know. it doesn´t matter much. at all. I think I pulled the autumn-melancholy by the
nose. feeling happy, little stoked rather. I´m rather pale, but I have freckles, that I have.
a blue gardenroom behind our storage. here it grows grapevine against the housewall. Zilga who gets a
lot of blue bunches of grapes, hops, delphinium, columbine and sage. the clematis is more purple but lovely together..
Here I readily eat forenoonbreakfast when little one is asleep. soured milk with homemade blueberry- jam, my mothers recipe. it is vanillapond in it, just like when I was little. still love to stir out the purpleblue, make patterns, stir..

Fridaykisses Lycke

onsdag 8 augusti 2012

onsdag..
...

Caution
hedgehogs
- drive slowly

tisdag 7 augusti 2012

tisdag..det är mycket nu och jag försöker minnas att andas lite mellan varven. själlvalt ja, allt
detta jobbet med att få färdigt väggarna för tapetseringen. om någon undrar varför det
tar sådan tid. ja ni ser ju. vi fick för oss att taket var fult och att de fina bräderna under
borde få komma fram. taket längst upp i trappen är redan målar och klart. nu plockar vi
fram det i undre hallen.... Dessutom är elektrikern här och byter all gammal el i huset. så..
nu ligger det sladdar och annat stök överallt, men vi passade på att byta uttag till sådana där
gammeldags, liknande bakelit..svarta..mmm...
Jag längtar verkligen efter att städa ordentligt.
Liten tar det med ro. viktigast är att äta glass. med hela ansiktet. och skrika högt om någon
försöker ta den ifrån honom...


(ledsen jag inte hunnit, orkat titta runt till er som jag vill, men jag kommer tillbaka..
snart..)
~Lycketranslation: Tuesday..

It is a whole lot now and I´m trying to breathe some in between. self-elected yes, all this work
with finishing the walls for the wallpapers. if somebody wonders why it takes so long time. well
you can see. now we are taking down the bad ceiling and paint the panel under. the ceiling at the
top of the stairs are already painted. now the one in the hall below..
besides all this, the electrician is here, changing all electricity in the house. so..now it lays cables
and other disorder everywhere, but we saw the opportunity to change receptacles to that kind of
oldfashioned, resembling bakelite..black..mmmm...
I´m really lookin forward to cleaning the house.
Little one is just chilling. most important: to eat icecream with the whole face. and scream loud if
someone tries to take it away from him...


~Lycke

(I´m sad I haven´t had the time, strenght to look around your sites as I want too, but I will be
back. soon..)